Vi flyttar till nya lokaler.

Vi flyttar till nya lokaler.

Under v.44 och v.45 flyttar vi till Norra Stigamo. Våra nya lokaler innebär en kraftigt breddad lagerhållning men under flyttperioden kan vår leveranskapacitet vara något begränsad.