Utökar vårt lagersortiment av Cortenplåt. Från 1mm och uppåt.

Utökar vårt lagersortiment av Cortenplåt. Från 1mm och uppåt.

Senaste tiden har vi haft en ökad förfrågan på Cortenplåt vilket gör att vi nu utökar vårt lagersortiment ytterligare med 1mm och 2mm i Cortenplåt. Det ökade intresset tror vi handlar om att Cortenplåt fyller en funktion praktiskt såväl som estetiskt. Corten står ju inte bara emot väder och vind, utan det ger också en unik finish som gör intryck på i stort sätt alla. Det är dessutom mer miljövänligt än traditionellt stål, vilket också känns helt rätt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vill veta mer om våra Cortenprodukter så kontakta mig.

 

Anders Lindgren
Försäljning
0705-09 76 51
anders.lindgren@abrahamssonsjarn.se