Trygg hantering av dina kontaktuppgifter

Trygg hantering av dina kontaktuppgifter

Den 25 maj 2018 kommer en ny lagstiftning kallad Dataskyddsförordningen, på engelska förkortad GDPR.
Denna lagstiftning ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter.

Abrahamssons Järn AB har nedanstående uppgifter sparade på de aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor och privatpersoner vilka vi har affärsrelaterad verksamhet med.
Dessutom finns delar av nedanstående information registrerad för att möjliggöra mejlutskick.

* Företagsnamn, namn
* Adress
* Organisationsnummer, i förekommande fall personnummer
* Namn på referenser
* Telefonnummer
* Mobiltelefonnummer
* E-postadress

Tidsmässigt förvarar Abrahamssons Järn AB ovanstående uppgifter enligt lag eller annan tillämplig författning.
Därefter raderas alternativt förstörs materialet

I det fall ni önskar att ändra/ta bort något av ovanstående information, vänligen meddela oss på e-postadress
ekonomi@abrahamssonsjarn.se eller med vanlig post till:

Abrahamssons Järn AB
Ekonomiavdelningen
Verktygsvägen 2
553 02 Jönköping

Jönköping 2018-05-22

Abrahamssons Järn AB
Lars Nilsson
VD