Full rulle i kapningen på Abrahamssons Järn

Full rulle i kapningen på Abrahamssons Järn

Efterfrågan på snabba leveranser av färdigkapat stål ökar hela tiden och vi svarar snabbt på detta med en utökning av vår service.

– Sedan en tillbaka har vi infört kvällsskift och utökat med ytterligare en turbil för att klara vår dagliga leveransservice till Jönköpings län, berättar Patrik Andersson på Abrahamssons Järn.

– Vi har också fördubblat kapaciteten med en tredje kapmaskin från Kasto, en Kasto Functional A, som är en lite mindre bandsåg.

Kontakta Patrik Andersson när du har behov av färdigkapat stål, du når honom på patrik.andersson@abrahamssonsjarn.se eller 0705-097592.